Pravidla

Každému účastníkovi bude při příjezdu předložena přihláška k podpisu, která bude obsahovat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, souhlas k použití fotografií a videa k propagačním účelům a bezpečností pravidla – zveřejníme v červenci 2020. V případě nesouhlasu a odmítnutí podepsat přihlášku, je pořadatel oprávněný účastníka nevpustit na akci Fort Benning a vrátit registrační poplatek.

Výkonné omezení zbraní
  • AEG, Plyn ( útočné pušky, samopaly, PDW, kulomety…) 150m/s
  • opakovací pušky 170m/s, samonabíjecí pušky (odstřelovačky) 160m/s
  • HPA zbraně zakázané
Věkové omezení

Pravidla hry

V prostoru se nachází několik bodů, které jsou označeny vlajkami. Štáb informuje, které body jsou v aktuální chvíli platné a o ty se bojuje. (Štáby neví dopředu, které body budou aktivní, informaci o aktivních bodech získají neočekávaně a ve stejný okamžik, což ve hře vytváří faktor náhody. V tomto okamžiku záleží na rychlosti reakce armády jako celku a její připravenosti na neočekávané situace.) Pozor: Ne vždy jsou všechny body platné! Úkolem je dobít a co nejdéle udržet dané body. Samotné držení bodu se počítá od chvíle, kdy je vyměněna vlajka a NAHLÁŠENO DOBITÍ bodu vysílačkou na štáb, kde bude proveden zápis s časovým údajem. Na základě těchto časů probíhá vyhodnocení celé hry. V případě dobití vlajky protistranou neprodleně informujte štáb o ZTRÁTĚ/PADNUTÍ VLAJKY včetně přesného časového údaje.

V případě poškození vlajky neprodleně informuje štáb, řidiče či jiného pořadatele, aby se co nejdříve sjednala náprava!!!!

Dalším údajem, který zasahuje do celkového výsledku je počet mrtvých z průběhu celé hry, eventuálně jiné možné tajné úkoly.

Pohyb pěších jednotek

Družstvo se NIKDY NESMÍ ROZDĚLIT!!! Družstvo se VŽDY a bez výjimek pohybuje pohromadě. Kolem štábů jsou vyhlášené oblasti, v nichž a do nichž je přísný zákaz střelby!!!

Pravidla mechanizovaných jednotek

Na auta a ani z aut se nikdy nestřílí!!! To samé platí i pro BVP. Auta lze použít ke krytí v případě, že s tím bude řidič vysloveně souhlasit!!!  Je-li vedena palba od auta, smí se opětovat.

Zabití člena nebo celého družstva

Pokud je radista zabit, nadále nestřílí, ale zajišťuje spojení mezi aktuálním velitelem družstva a štábem. Při smrti velitele automaticky spadá velení na dalšího člena jednotky. Pokud během boje zahyne celá jednotka nebo jen její část, pak se v každém případě celá jednotka přesouvá na štáb autem nebo pěšky, kde nahlásí počet mrtvol a generál určí její další cíle. Respawn je samotný přesun na štáb.

Mrtvola zvedne zbraň nad hlavu, opustí bojiště a zdržuje se v týlu své jednotky. Tam sundá pokrývku hlavy a zbraň dá na rameno a tak vyčká až do ukončení aktuální akce svého družstva. Pokrývku hlavy nasadí až na štábu. Pozn. lze použit i reflexní vestu – jako znamení, že jsi mrtvola.

Další pravidla

Spatří-li někdo během boje civilistu, okamžitě upozorní ostatní jednotky hlasitým voláním CIVIL (popřípadě CIVILISTA nebo  CÉČKO). PALBA MUSÍ BÝT OKAMŽITĚ ZASTAVENA NA OBOU STRANÁCH.

V zásadě scénář akce je velmi jednoduchý
  • 2 armády (modří/červení)
  • 2 generálové a další členové štábu (radista, zpravodajská služba, rozvědka, seržanti, řidiči atd.).
  • V prostotu je umístěno několik kót označených barevnými vlajkami (modrá/červená), o které se bojuje. Cílem hry je co nejdéle udržet kótu. Označení kót je řešeno vlajkami na stožáru. Vlajka, která je nahoře označuje, kdo kotu momentálně drží.
  • Rozkazy vydává generál a seržanti jednotlivým družstvům. Družstva jsou povinná informovat štáb přes vysílačku o situaci na bitevním poli ( např.: dobití kóty, ztrátu kóty, aktuální poloha nepřítele a jeho síla, stav mrtvých v poli atd.).
  • Armáda, která má nejméně mrtvých a nejdéle držela své vlajky – vítězí.
  • Do průběhu hry je zařazen tajný úkol, jehož úspěšné splnění se započítává do celkového výsledku hry.
Respawn

Respawn je vyřešen tak, že po vystřílení kompletního družstva (nebo alespoň jeho nadpoloviční většiny) se celé družstvo přesune na štáb (ve vozidle, po vlastní ose). Na štábu nahlásí počet mrtvých v družstvu a jde se opět do akce – s tím, že generál rozhodne kde bude družstvo vysazeno. Hra je velmi rychlá.

Všichni hráči jsou rozděleni do družstev max. 6 lidí, každé družstvo je vybaveno vojenskou vysílačkou RF-10 nebo Baofeng apod. Vysílačku obdrží vždy jeden člen z družstva oproti podpisu.

Pro letošní rok doporučujeme, aby jste si sebou vzali vysílačku Baofeng nebo Puxing a podobné s frekvenčním rozsahem UHF a VHF. Pokud nebudete mít zapůjčíme Boafeng nebo RF-10. Oba typy vysílaček budou mít obě armády k dispozici.

 

Stručný návod k radiostanici RF-10

Originál návod k radiostanici RF-10